HOOFD VOOR HOOFD DE WERELD VERANDEREN

Wie knipt de daklozen?

Met ‘De Straatbarbier’ willen we liefde praktisch maken door mensen te knippen die hier niet de financiële middelen voor hebben. Wanneer iemand bij ons in de stoel zit, mag die persoon zichzelf zijn. We zien mensen die veel te verduren hebben gehad en vaak niet voorbereid waren op de klappen van het leven.

Nieuwe kracht vinden om weer op te staan en door te vechten begint bij een moment van ‘je goed voelen’.

Waarom doen we dit?

Het aantal dak- en thuislozen is de afgelopen jaren erg toegenomen in Nederland. In 2019 waren er al ruim 45.000 geregistreerde daklozen, de leeftijd varieerde van 18 tot ruim 65 jaar. De reden dat mensen dakloos worden kan aan veel aspecten liggen, zoals:

  • Schulden door de hoge woonlasten
  • Huurachterstand
  • Niet met geld kunnen omgaan en daardoor in de schulden terecht komen
  • Psychiatrische problemen 
  • Verslaving aan drugs, alcohol, gokken, koopziek
  • Brand
  • Echtscheiding of verbroken relaties
  • ZZP’ers die geen opdrachten krijgen of financiële steun

Uit een enquête die in Rotterdam is gedaan blijkt dat mensen steeds minder zwervers zien op straat, terwijl het aantal daklozen in de afgelopen 10 jaar juist is verdubbeld. Het standaardbeeld van een zwerver is iemand die er smoezelig uitziet, met veel haar en zonder schoenen.

Dit omdat er tegenwoordig meer “economische daklozen” zijn. Dit zijn mensen waarbij je het niet direct ziet dat ze dakloos zijn, wel plekken hebben om tijdelijk te kunnen slapen of te kunnen douchen maar geen eigen woonadres hebben.